วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข่าวสารประจำสัปดาห์ที่5

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา


พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด ฉบับตีพิมพ์
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด (Oxford English Dictionary; OED) เป็นพจนานุกรม ที่ตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ปกติถือเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและละเอียดที่สุด โดยมีรายการหลักประมาณ 301,100 รายการ (สถิติล่าสุด 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005) และมีตัวอักษรทั้งหมดมากกว่า 350 ล้านตัว นอกจากคำหลักของรายการหลักแล้ว ยังมีคำประสม และคำแผลงพิมพ์ตัวหนา 157,000 คำ ขณะที่มีวลีและวลีย่อยพิมพ์ตัวหนา 169,000 รายการ ทำให้มีลูกคำทั้งหมด 616,500 คำ นอกจากนี้ยังมีการเขียนคำอ่าน 137,000 คำ, รากศัพท์หรือที่มา 249,300 คำ ศัพท์เชื่อมโยง (cross-references) 577,000 มีจำนวนหน้า 21,730 หน้า และรายการศัพท์ทั้งหมด 291,500 รายการ
นโยบายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด คือ พยายามที่จะบันทึกการใช้งานและลักษณะแปรผันทั้งหมดเท่าที่ทราบ ในทุกลักษณะของปลีกย่อยของภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของคำนำฉบับพิมพ์ ค.ศ. 1933 มีดังนี้
เป้าหมายของพจนานุกรมนี้ ก็คือ เพื่อนำเสนอลำดับคำเรียงตามตัวอักษร ที่ก่อให้เกิดเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จากช่วงเวลาเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกมา จวบจนปัจจุบัน โดยมีข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องทั้งมวล ในเชิงรูปคำ ประวัติศาสตร์ การออกเสียง และรากศัพท์ เราไม่เน้นเฉพาะภาษามาตรฐานในวรรณคดี และการสนทนาเท่านั้น ไม่ว่าในเวลาปัจจุบัน หรือศัพท์ที่เลิกใช้ หรือศัพท์โบราณ แต่เน้นคำศัพท์เฉพาะทางที่สำคัญ และการใช้ในท้องถิ่นระดับกว้าง และศัพท์สแลงด้วย
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด คือจุดเริ่มต้นของงานที่เน้นวิชาการที่เข้มข้น ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเลือกลำดับในการสะกดแบบต่างๆ ของคำหลักนั้น มีอิทธิพลต่อการเขียนภาษาอังกฤษในหลายประเทศ
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข่าวสารประจำ สัปดาห์ที่ 3

Royal Barge Procession

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Royal Barge (1865)

Thailand's Royal Barge Procession (Thai: กระบวนพยุหยาตราชลมารค; RTGS: Krabuan Phayuhayattra Chonlamak) is a ceremony of both religious and royal significance which has been taking place for nearly 700 years. The exquisitely crafted Royal Barges are a blend of craftsmanship and traditional Thai art. The Royal Barge Procession takes place rarely, typically coinciding with only the most significant cultural and religious events. During the reign of King Bhumibol Adulyadej spanning over 60 years the Procession has only occurred 16 times.

The Royal Barge Procession, in the present, consists of 52 barges (51 historical Barges, and the Royal Barge the Narai Song Suban King Rama IX, built in 1994 and the only Barge built during King Bhumibol's reign) and is manned by 2,082 oarsmen. The Procession proceeds down the Chao Phraya River, from the Wasukri Royal Landing Place in Khet Dusit, Bangkok, passes the Temple of the Emerald Buddha, The Grand Palace, Wat Po (Thai: วัดโพธิ์), and finally arrives at Wat Arun (Thai: วัดอรุณ, Temple of the Dawn).

Contents

[hide]

[edit] History

Thailand's Royal Barge Procession most likely began during the Ayutthaya period, in the 14th century. Western visitors witnessed and wrote about the "immense procession with 200 boats" upon their arrival in Thailand in the 18th century. During the processions, the oarsmen were kept in rhythm by the beating of drums, with accompanying music. This traditional boat song was written by Prince Dhamma Dibes of the late Ayutthaya period.

In 1767, Burma invaded Thailand, and amid the destruction hundreds of the barges were burned and destroyed. General Taksin rallied the Thais, and established the new capital at Thonburi. During his short 15 year reign, Taksin ordered the reconstruction of the barge fleet, and used a fleet of 115 barges to carry the holy image of Buddha to the new capital.

General Chakri succeeded General Taksin on the latter's death, and moved the capital to present-day Bangkok, across the Chao Phraya river from Thonburi. General Chakri, the first king of the Chakri Dynasty, named King Buddha Yodfah, or Rama I, began the Royal Kathin Ceremony procession. The Kathin Ceremony is the presentation of robes Kathin Robes and making of merit in tribute to and support of the Buddhist Monks.

Soon after his accession to the throne in 1782, King Rama I ordered the construction of the Royal Barge Suphannahongse (also spelled Subanahongsa). The Royal Barge Suphannahongse was the principle Royal Barge for over 100 years. Rama VI, in 1911, launched its successor, also named Suphannahongse.

Prince Nakhon Sawan, during the reign of Rama V, regulated the formations, which became established as the standard "Major" and "Minor" formations still used today.

The Processions took place occasionally, until 1932, upon the dissolution of the absolute monarchy, and were not resumed until 1957, in celebration of the 25th century of the Buddhist Era. In 1959, H.M. King Bhumipol Adulyadej revived the Royal Barge Procession for the Royal Kathin.[1]

[edit] Modern Processions

[edit] Occurrences

In the reign of the present King, His Majesty Bhumibol Adulyadej, 16 royal barge processions have been conducted:

[edit] Major Sailings

Royal Barge Suphannahong arrived at Wat Arun for Royal Kathin Ceremony
 • The 25th Century Celebrations of the Buddhist Era - 14 May 1957
 • Royal Barge Procession in the Bangkok Bicentennial Celebrations, 5 April 1982
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 20 October 1982
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 16 October 1987 (King's 60th Birthday)
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 7 November 1996 (King's 50th anniversary on the throne)
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 4 November 1999 (King's 6th cycle, 72 years old)
 • Royal Barge Procession for APEC Meeting 20 October 2003 (video)[2]
 • King's 60th – Diamond Jubilee of King's accession to the throne. 12 June 2006 (52 barges) (video)
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 5 November 2007 (King's 80th Birthday) (video)

[edit] Additional sailings (Royal Kathin)

 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun 15 November 1959
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 2 November 1961
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 22 October 1962
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 15 November 1964
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 19 October 1965
 • Royal Barge Procession for Royal Kathin Ceremony at Wat Arun, 27 October 1967
 • Barge Procession to transport the Buddha Image, 12 April 1982

[edit] Organization

The Royal Barge Procession is conducted in one of two formations, the Major and the Minor. The Major formation, also known as the Major Battle Formation (Petch Phuang Major Battle Formation) dates from the time of King Narai. This formation is used for the more significant events, such as The Royal Kathin Ceremony, movement of the sacred image of Buddha, or important occasions of state. The Petch Phuang Formation is arranged into five columns, with the Royal Barges in the center, and two rows of war barges on each side. In the Minor formation, there are three columns, the Royal Barges in the middle, and a single row on each side.

[edit] Major Barge Procession

Arranged in five rows.

 • 1 pair of lead barges carrying high ranking officials with the position of permanent undersecretary.
 • 1 pair of ancient Thai battle boats with cannons at the bow, carrying army conniellers.
 • 2 pairs of plain outer barges
 • 4 pairs of inner barges with decorated mastheads in the shape of the garuda, monkeys, and ogres.
 • 1 outer drum boat, 1 inner drum boat, with 6 musicians playing the Java pipes and Indian drums.
 • 1 inner, 1 outer boat for the Royal Police.
 • The Ekachai Barge with covered throne for monks' robes, the Buddha image or flower arrangements complete with regalia.
 • The Ekachai Hern Hao Barge and the Ekachai Lao Thong Barge, carrying musicians to lead the Royal Barge.
 • The Royal Barge with covered throne and regalia
 • Pavilion Barge for the King's change of robes
 • Second Royal barge
 • 1 pair of Police barges
 • 2 pairs of Army barges
 • 1 pair of plain rear barges

[edit] Minor Barge Procession

 • 1 pair lead barges
 • 1 pair attack barges
 • 7 pairs plain barges
 • 4 pairs animal masthead barges
 • 1 left drum boat, 1 right drum boat
 • 2 police boats—left and right
 • The Ekachai Barge with covered throne for monks' robes, Buddha image or flower arrangement complete with regalia
 • The Ekachai Hern Hao Barge with musicians and the Ekachai Lao Thong Barge
 • The Royal Barge with appropriate regalia
 • The Second Royal barge
 • 1 pair police Barges

[edit] The Barges

[edit] The Royal Barges

Crew of Sukrip Khrong Mueang performed the ritual wai to the Mae Ya Nang, the female spirit believed to be in every boat.

The Royal Barge Suphannahong ("the Golden Swan" or the "Phoenix") was built in 1911 during the reign of Rama VI with a bow resembling a mythical swan, or Hong, adorned with gold lacquer and glass jewels, with a crystalline ball and tassle dangling from her mouth. This 46 meter craft was carved from a single trunk of teakwood, and was launched November 13, 1911. There is a golden pavilion on board to house the King and his Royal family. The World Ship Trust, in 1992, awarded the Royal Barge Suphannahong as a Maritime World Heritage.[3]

The original The Royal Barge Anantanakkharat ("Ananta, the King of Serpents") was built during the reign of Rama III (King Nangklao). It was used as the primary Royal Barge of Rama IV (King Mongkut). The current Anantanakkharat was built during the Reign of Rama VI (King Vajiravudh), and launched on April 14, 1914. The bow is carved into the 7-headed Nakkharat, the mystical snake-like creature, in gold lacquer and glass jewels.

The Royal Barge Anekkachatphuchong ("the Variety of Serpents") is the oldest of the four Royal barges, being the actual barge built during the reign of Rama V (King Chulalongkorn). While no mystical figure is readily visible on the bow, numerous small ornamental Naga figures are carved into the bow.

The Royal Barge Narai Song Suban Ratchakan Thi Kao or The Royal Barge Narai Song Suban HM King Rama IX ("God Narayana on his carrier, Garuda") is the only barge built during the reign of Bhumipol Adulyadej, who laid the keel in 1994, it was built under commission by the Royal Thai Navy and the Thai Department of Fine Arts and was launched May 6, 1996 to coincide with the celebration of Bhumibol Adulyadej's Fiftieth Anniversary of his accession to the throne.

The names of the four Royal Barges are composed to be in a consistent rhyme: "Suphannahong", "Narai Song Suban", "Anantanakkharat" and "Anekkachatphuchong".


Suphannahong Anantanakkharat Anekkachatphuchong Narai Song Suban HM Rama IX
Suphannahongsa bow.jpg Anantanagaraj bow.jpg Anekchatbhuchongse bow.jpg Narai Song Suban HM Rama IX bow.jpg
Suphannahongsa.jpg Anantanagaraj.jpg Anekchatbhuchongse.jpg Narai Song Suban HM Rama IX.jpg
Length: 46.15 m 44.85 m 45.67 m 44.30 m
Width at Beam: 3.17 m 2.58 m 2.91 m 3.20 m
Hull Depth: 94 cm 87 cm 91 cm 1.10 cm
Draught: 41 cm 31 cm 1.46 m
Displacement: 15 tons 15.26 tons 7.7 tons 20 tons
Crew: 50 oarsmen
2 steersmen
1 chanter
2 officers fore
2 officers aft
1 signalman
1 standard bearer
7 bearers of The Royal Insignia
54 oarsmen
2 steersmen
1 chanter
1 signalman
1 standard bearer
7 bearers of The Royal Insignia
61 oarsmen
2 steersmen
1 chanter
1 signalman
1 standard bearer
2 officers (one fore, one aft)
7 bearers of The Royal Insignia
50 oarsmen
2 steersmen

[edit] The Other Barges

[edit] Escort barges

Krut Tret Traichak
Sukrip Khrong Mueang

Escort barges consist of five different classes of barges, totalling 12 barges. The bow is decorated with either painting or figurehead of a mythical creature.

Ekachai Class Barges are the two barges with gold painting of horned creature that is half-nāga half-dragon, Ekachai Hern How and Ekachai Lao Thong. They might be used to tow Suphannahongse in case of strong current. Unlike other escort barges, Ekachai class barges are not equipped with cannon. The two barges can be distinguished by the slightly different pattern.

Krut Class Barges are the two barges with garuda figureheads with nagas caught on their wings and feet. The garuda on Krut Hern Het is red while the one on Krut Tret Traichak is pink.

Krabi Class Barges consist of four barges with Vanara figureheads, Pali Rang Thawip, Sukrip Khrong Mueang, Krabi Ran Ron Rap, and Krabi Prap Mueang Man. The bow of Pali Rang Thawip depicts Vali, the elder brother of Sugriva on Sukrip Khrong Mueang. Rulers of Kishkindha Kingdom, both have crowns on their head with the body color green and red respectively. Krabi Ran Ron Rap and Krabi Prap Mueang Man feature uncrowned warriors of vanara Nilaphat (black body) and Hanuman (white body), respectively.

Asura Class Barges consists of two barges with half-bird, half-ogre figureheads. The bow on Asura Vayuphak has indigo body in purple coat while Asura Paksi has green body in purple (front) and green (back) coat.

Suea Class Barges are the barges with painting of tiger, Suea Thayan Chon and Suea Kamron Sin. The name of the barges are clearly written on the bow.

[edit] Lesser escort barges

The largest number of barges in the fleet is the Lesser Escorts and Attendants such as Ruea Dang, Ruea Saeng, Police barges and Drum barges. They have no figurehead and no cannon.

[edit] Preservation

The current fleet of barges were restored during the reign of King Bhumibol Adulyadej. They were damaged during World War II bombing. The dock that stored the barge, located in Bangkok Noi district, were then turned into National Museum of Royal Barge.[1] Only eight important barges, including all four Royal Barges, are displayed in the museum due to space constraint.[4] The remaining are kept in the dock next to Wasukri Pier. All are stored out of water to avoid deterioration. Only for Royal Barge Procession that the barges are returned to water for rehearsals and the actual sailing.

[edit] See also

[edit] Notes and references

 1. ^ a b History, National Museum of Royal Barges, accessed 31-05-08.
 2. ^ The only Major Sailing one to have taken place at night, with the river illuminated by submerged lights (video)
 3. ^ http://www.worldshiptrust.org/awards.html Award Number 8, June 4th, 1992
 4. ^ Exhibition, National Museum of Royal Barge, accessed 31-05-08.

[edit] External links

Namespaces
Variants
Actions

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข่าวประจำ สัปดาห์ที่ 2

Wikipedia เผยโฉมหน้าตาใหม่และให้ทดลองใช้แล้ว
reported by mokin
Contributer
mokin blog
10 Dec 2009 - 00:29
Wikipedia

ทางทีม Wikipedia Usability Initiative ได้เริ่มการพัฒนาหน้าตาของเว็บ Wikipedia ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ง่ายได้มากขึ้นนั้นเอง ตัวโครงการมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2009 ถึง มีนาคม 2010 ซึ่งแบ่งโครงการเป็น 3 เฟส แต่ละเฟสมีชื่อดังนี้ Acai, Babaco และ Citron โดยปัจจุปันได้พัฒนาถึงเฟสที่ 2 แล้ว และเราสามารถทดลองใช้เว็บได้แล้ว

ส่วนที่มีการออกแบบใหม่ มีดังนี้

* ปรับสีสันให้ดูสะอาดตาขึ้น
* ปรับตำแหน่งและชื่อปุ่มของเมนูใหม่ เพื่อง่ายต่อการจำ
* ตำแหน่งช่องคันหา ปรับจากด้านข้างซ้ายไปอยู่ด้านบนสุด
* แถบเครื่องมือแก้ไข (Edit toolbar) ออกแบบไอคอนและหน้าตาใหม่เพื่อให้เข้ากับเว็บใหม่และมีปุ่ม help เพื่อช่วยในการเขียน syntex ของ Wikipedia

ลองเล่นได้จากลิงก์นี้ Wikipedia เฟส2 หรือไม่ก็เข้าตามปกติจะมีลิงก์ข้างบนเว็บว่า Try Beta เพื่อกดเข้าไปทดสอบ
รายละเอียดโครงการแต่ละเฟส - wikimedia

ปล. ตอนนี้ Wikipedia ได้ขอให้ช่วยบริจาคเงินอีกแล้วครับ ไปช่วยบริจาคให้กับโครงการดีๆ กันเถอะ

ที่มา - webdesignerdepot

http://www.blognone.com/node/14195

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข่าวประจำสัปดาห์ที่1

เนลสัน มันเดลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนลสัน มันเดลา
เนลสัน มันเดลา

เนลสัน มันเดลา ที่ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2541


ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คนที่ 1
ดำรง ตำแหน่ง
27 เมษายน พ.ศ. 253714 มิถุนายน พ.ศ. 2542
รองประธานาธิบดี เฟรเดอริค วิลเลม เดอ เคลิร์ก
ธาโบ มเบคี
สมัยก่อนหน้า เฟรเดอริค วิลเลม เดอ เคลิร์ก
สมัยถัดไป ธาโบ มเบคี

เลขาธิการขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนที่ 19
ดำรง ตำแหน่ง
3 กันยายน พ.ศ. 254114 มิถุนายน พ.ศ. 2542
สมัยก่อนหน้า อังเดร พาสทรานา อรังโก
สมัยถัดไป ธาโบ มเบคี

เกิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 (อายุ 91 ปี)
Flag of แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
สังกัดพรรค พรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา

เนลสัน โรลิห์ลาห์ลา มันเดลา (อังกฤษ: Nelson Rolihlahla Mandela; สำเนียงภาษาคโฮซา: [xoˈliɬaɬa manˈdeːla]) เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 ที่เมืองทรานส์คีย์ ประเทศแอฟริกาใต้[1] ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ใน ช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 และเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ก่อนหน้าการดำรงตำแหน่งนี้นี้ เขาได้เป็นที่รู้จักกันทั้งในและนอกประเทศในฐานะที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวตัว ยงเพื่อต่อต้านนโยบาย แยกคนต่างผิวออกจากกันในแอฟริกาใต้ จากที่แรกเริ่มเป็นผู้เคลื่อนไหวในทางสันติ ได้กลายมาเป็นผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านใต้ดินโดยใช้อาวุธ เช่น การก่อวินาศกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้นำต่างชาติที่นิยมนโยบายแยกคนต่างผิวออกจากกันในแอฟริกาใต้ เช่น มากาเรท เท็ตเชอร์ และโรนัลด์ เรแกน ได้ประนามกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นการก่อการร้าย

เขาถูกจำคุกเป็นเวลาทั้งสิ้น 27 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการถูกคุมขังในห้องขังเล็ก ๆ บนเกาะร็อบเบิน การถูกคุมขังนี้ได้กลายมาเป็นกรณีตัวอย่างของความอยุติธรรมของนโยบายแยกคน ต่างผิวที่ถูกกล่าวถึงไปทั่ว เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวในปี พ.ศ. 2533 นโยบายประสานไมตรีที่เนลสันได้นำมาใช้ทำให้แอฟริกาใต้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ แห่งประชาธิปไตย ในขณะนี้ เนลสัน มันเดลา มีอายุกว่า 90 ปีแล้ว เป็นที่ยกย่องอย่างสูงภายในประเทศแอฟริกาใต้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส ชาวแอฟริกันจะขนานนามสมาชิกชายอาวุโสของตระกูลมันเดลาอย่างให้เกียรติว่า มา ดิบา แต่มักเจาะจงหมายถึงเนลสัน มันเดลาเท่านั้น

เนลสัน มันเดลา ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากกว่า 250 รางวัลตลอด ช่วงเวลา 4 ทศวรรษ รางวัลที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2536

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2